prvek

ComArr Booking Asistent


Nový modul hotelového a rezervačního systému COMARR je webová aplikace umožňující provádět online rezervace hotelu pomocí webového rozhraní. Tato aplikace se volá přímo z webových stránek daného hotelu a umožňuje klientům provádět rezervace ubytování, tak i rezervace ostatních služeb, které poskytuje hotel. Provedené rezervace se automaticky zapisují přímo do hotelového systému HOTEL32.

Složení pokojů a poskytovaných služeb je definováno v instalaci vlastního hotelového software. Hotel může nabízet a prodávat pomocí aplikace ComArr Booking Asistent jednak kompletní kapacitu hotelu nebo definovaný kontingent pokojů. Zadaná kapacita je neustále automaticky synchronizována s reálnou kapacitou hotelu. Synchronizaci kapacit zajišťuje program SRVWEBREC, který je nainstalován na serveru hotelového systému. Výhodou tohoto řešení je oddělení webové aplikace a její databáze od vlastního hotelového systému a tím i nezávislost funkce hotelového systému na připojení k internetu.

Pro integraci systému do webových stránek je nutno zajistit spolupráci s autory těchto stránek. Volání programu je možné parametrizovat pro optimální přizpůsobení designu webových stránek hotelu. Je možné nastavit kaskádní styly a rozměry rezervačních formulářů. K vlastnímu nastavení aplikace se používá webová aplikace ComArr Booking Manager, která je součástí systému ComArr Booking Asistent. Tato aplikace umožňuje konfiguraci webové aplikace, zadávání cen, popis jednotlivých aranžmá, balíčků a služeb, tak jak mají být interpretovány klientům. Je možné jednotlivé služby, balíčky a typy pokojů doplnit volitelným textem v příslušných jazykových mutacích a obrázky formátu jpg.


prvek

Popis modulu ComArr Booking Manager.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 1

Po zadání URL adresy do prohlížeče se objeví následující webová stránka pro přihlášení do systému.

Po vyplnění přihlašovacího jména a hesla aplikace nabídne následující formulář.

Kód hotelu udává jedinečné číslo hotelu pro identifikaci v systému.prvek

Typy pokojů

ComArr Booking Asistent - ilustrace 2

Definice typů pokojů hotelu se automaticky pomocí tlačítka „Synchronizace pokojů“ nastaví na pokoje které jsou definovány v hotelovém systému HOTEL32 včetně počtu stálých lůžek a přistýlek. Tyto parametry se definují v hotelovém systému.

V položce popis je možné popsat pokoj, jeho vybavení a polohu popřípadě v položce obrázek nastavit cestu a jméno souboru s fotografií pokoje ve formátu jpg.

Provedená nastavení se uloží stisknutím tlačítka „ Ulož nastavení typu pokojů“.

Při stisknutí tlačítka „i“ se zobrazí následující menu pro stanovení druhů použitých aranžmá pro daný typ pokoje.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 3

Do jednotlivých aranžmá zadáme služby obsahující aranžmá a jejichž cena bude součástí ubytovací služby. Příkladem může být „Dvojlůžkový pokoj s polopenzí“. Toto aranžmá obsahuje následující služby:

 • Ubytování
 • Snídani
 • Večeři

Každé aranžmá je možno doplnit popisem popřípadě obrázkem. U služeb se nastaví kdy je služba během pobytu poskytována a to:

 • Každý den
 • 1.den
 • Počet dní

Je možné nastavit počet osob daného typu pokoje pro které je aranžmá určeno např. Pro dvojlůžkový pokoj obsazený jednou osobou zadáme zatržítko vlastní a kapacitu změníme na 1.


prvek

Menu pro správu služeb

Toto menu umožňuje vytvářet balíčky služeb, které je potom možno zařadit do prodeje doplňkových služeb při rezervaci ubytování. Každý balíček opatříme názvem, popisem popřípadě fotografií. Jednotlivé služby přidáme do balíčku a nastavíme jak bude služba čerpána a to: 1.den, počet dní v rámci pobytu a každý den pobytu. Ceny jednotlivých služeb se stanoví v formuláři ceny. U volby „počet dní“ a „každý den“ je možno nastavit je-li služba na hodiny i počet hodin denně. Např. u služby „Tenis“ v balíčku „Letní pohoda“ je zadáno dva dny během pobytu v délce 2.hodin. Přesný termín se stanoví po příjezdu v recepci. Po dohodě s klientem recepce zadá do hotelového systému přesný termín čerpání služby.

Služby

ComArr Booking Asistent - ilustrace 4

Jednotlivé služby poskytované hotelem jsou importovány z hotelového systému. Přidání či odebrání služeb se děje přes hotelový systém.

Služby jsou děleny do následujících skupin:

 • U- ubytovací služby.
 • S- stravovací služby.
 • E- služby spojené s rezervací.
 • F- finanční služby.

Zatržítko „Pobyt“ zařazuje službu do pobytových služeb. Zatržítko „Ostatní“ zařazuje do ostatních služeb. Položka „Počet podle“ umožňuje nastavit je-li služba poskytována na pokoj nebo na osobu. Zatržítka „Příjezd“, „Pobyt“, „Odjezd“ umožňují u pobytových služeb nastavení kdy je služba v rámci pobytu poskytována. Např. snídaně není poskytnuta v den příjezdu a je poskytnuta v den odjezdu. Ve sloupci „Aranžmá“ je možno nastavit je-li služba poskytnuta podle počtu nocí nebo podle počtu dní. Např. parkovné může být účtováno za každou noc ubytování nebo za každý den ubytování./ za každý kalendářní den pobytu/ To samé platí i pro „Ostatní služby“.


ComArr Booking Asistent - ilustrace 5

Typy cen

Na této stránce se definují typy cen používané v hotelu. Hotel může rozhodnout zda ceny za jednotlivé služby bude nějakým způsobem rozdělovat. Typickým příkladem je jiná cena za ubytování dospělé osoby a jiná za dítě. Jestliže jsou typy cen založeny je potom možno pro každý typ stanovit za službu individuální cenu. V kolonce „Služba“ se nastaví služba která je zakládána do aranžmá. Je například možné rozlišovat ubytování na lůžku a ubytování na přistýlce.

Ceny

Na této stránce se nastavují ceny služeb a aranžmá pro výpočet celkové ceny pobytu. ComArr Booking Asistent - ilustrace 6 Základní rozdělení je nastavení cen pokojů dle jednotlivých aranžmá a ceny ostatních služeb. Při zadávání cen se zároveň stanovuje měna ve které je cena zadána.

Postup pro stanovení cen je následující:

 • Nastavíme kód měny a službu popřípadě aranžmá pro daný pokoj.
 • Pro každý typ ceny je možno nastavit různou cenu nebo je možno nastavit společnou cenu a to za pokoj nebo za osobu. Dále lze stanovit ceny pro různé období roku a datum platnosti cen.
 • Například v období od 01.12. do 15.12. je jednotná cena za apartmá 3300 Kč.
 • Při zadávání cen je možno nastavit datum platnosti cen. Tato funkce umožňuje přípravu ceníků dopředu.
 • Jestliže je cena za aranžmá nastavena na 0 /není zadána/, toto aranžmá se nenabízí při výběru cen.

Editor textů

Mutace slouží k nastavení překladů jednotlivých založených popisů. Po založení překladů jednotlivých jazykových mutací nezapomeňte vždy uložit mutace.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 8

Texty

Stránka umožňuje nastavit texty generovaných dokumentů a obchodních podmínek v jednotlivých jazykových mutacích. Vždy vybereme daný text a příslušnou jazykovou mutaci.prvek

Nástroje

ComArr Booking Asistent - ilustrace 9 ComArr Booking Asistent - ilustrace 10

Hotel

Po zadání se zobrazí následující stránka pro nastavení účetních údajů hotelu. Je možné založit i logo popřípadě hlavičku dokumentů.

Konfigurace

Konfigurace nastavuje e-mailový server a adresy pro příjem potvrzujících e-mailů, adresu odesilatele potvrzení objednávky a faktury.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 11 ComArr Booking Asistent - ilustrace 13

V údajích pro předvyplnění a zobrazení nastavujeme chování programu a povinné údajepro vyplnění údajů objednatele.

Sezóny

Umožňuje hotelu nastavit minimální délku pobytu. Zadáme období a minimální délku pobytu.


ComArr Booking Asistent - ilustrace 12

V nezadaných obdobích je minimální délka pobytu 1 den.
prvek

ComArr Booking Asistent – klient.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 14

Aplikace se volá přímo z webových stránek hotelu například tlačítkem „Online rezervace“

Po stisknutí tlačítka se zobrazí následující stránky.

Zadání termínu a počtu pokojů a osob.

Zadání typů pokojů, aranžmá, balíčků a požadovaných doplňkových služeb.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 15

Zadání kontaktních údajů hosta pro přijetí a potvrzení objednávky a zadání způsobu platby.

Kontrolní výpis založené objednávky a smluvní podmínky pro potvrzení a odeslání objednávky.

Po odeslání rezervace obdrží host potvrzující voucher a v případě požadavku platby převodem na účet i výzvu k provedení platby. /proforma fakturu/.

ComArr Booking Asistent - ilustrace 16

Hotel obdrží potvrzení o provedení rezervace a v případě garance kartou i údaje pro provedení garance.

Příklad:


ComArr Booking Asistent - ilustrace 18 ComArr Booking Asistent - ilustrace 19 ComArr Booking Asistent - ilustrace 17

NAŠE REALIZACE

Euro Agentur
Hotel Euro Pardubice
Aqua Spindl
Dasicke Sklepy
Restaurace Galanta
Bouda Máma