prvek

Zálohování a archivace dat


Zálohování dat by mělo být samozřejmostí pro každého, kdo si je vědom důležitosti informací (ať se jedná o soukromé fotografie, kancelářské dokumenty či účetnictví nadnárodní firmy). Bohužel se nezřídka stává, že si majitel dat uvědomí jejich cenu až poté, co o ně přijde.

Naše firma si je cennosti dat vědoma a proto nabízí odpovědné řešení, které minimalizuje všechna rizika. Postupujeme vždy podle zásad zálohování dat (správná volba médií, frekvence a pravidelná kontrola záloh, ukládání záloh na fyzicky různá místa a zajištění důvěrnosti zálohovaných dat). V neposlední řadě je velmi důležitá obnovitelnost dat. Pokud se použije nesprávný prostředek zálohování, nemusí se zálohovaná data podařit obnovit.


prvek

Řešení zálohování pro malé firmy

Pro malé firmy (1 - 5 počítačů, 1 server) nabízíme řešení zálohování přes síťové úložiště dat s těmito výhodami:

 • Nízká cena na pořízení řešení
 • Možnost automatického zálohování
 • Možnost duplikace dat (pole RAID)
 • Snadná správa i obnova dat
 • Intuitivní zálohování

prvek

Řešení zálohování pro střední firmy

Pro střední firmy (5 – 50 počítačů, 1 – 2 servery) řešíme zálohování formou externího diskového pole (NAS) které přináší tyto výhody:

 • Nízká cena poměru Kč / GB dat
 • Plně automatické zálohy
 • Duplikace dat (pole RAID)
 • Vyšší dostupnost dat při řešení krizových situací
 • Šifrování dat proti zneužití třetí stranou

prvek

Řešení zálohování pro velké firmy a státní instituce

Pro velké firmy a stání instituce (50 a více počítačů, 2 a více serverů) doporučujeme řešení cluster kombinované společně s řešením externího diskového pole. Vše řídí zálohovací software. Výhody kombinací těchto řešení jsou:

 • Minimální riziko ztráty dat
 • Vysoká dostupnost dat při řešení krizových situací
 • Možnost zálohovat obrovské množství dat
 • Specializovaný zálohovací software
 • Šifrování dat proti zneužití třetí stranou

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Chalupa Motors
VCD
Chládek a Tintěra