prvek

Řešení virtualizace serverů


V posledních letech narostl obrovským tempem výpočetní výkon serverů. A jelikož tento výkon není většinu času využit, stále více se začíná skloňovat slovo virtualizace serverů, která umožňuje provozovat na jednom fyzickém serveru několik serverů virtuálních.

Pro každý druh využití virtualizační technologie se může hodit jiná virtualizační technika, různá virtualizační řešení mívají různý výkon, odlišnou kvalitu nástrojů pro správu systému nebo dostupnost komerční podpory a certifikací.


prvek

Výhody virtualizace serverů

  • maximalizace využití potencionálu výkonu fyzických serverů
  • umožňuje provozovat více operačních systémů na jednom fyzickém serveru (tj. linux i windows, odlišné distribuce linuxu apod.)
  • umožňuje dynamické přidělování výkonu (navyšování i snižování výkonu)
  • nižší náklady na HW a jejich provoz (TCO)
  • snazší správa serverů
  • snadnější zálohování
  • snadnější obnova serverů při výpadku
  • usnadňuje testování nových serverových aplikací a jejich nasazení

prvek

Konkrétní řešení

Virtualizace serverů vyžaduje vždy důkladnou přípravu a kvalitní návrh řešení. Je třeba zvážit jak přínosy, tak i případné nevýhody navrhovaného řešení. Níže jsou popsány produkty, na kterých jsou založena řešení nasazená u našich zákazníků.

VMware - produkty VMware poskytují virtuální stroje podnikové třídy, které zvyšují využitelnost serverů a dalších prostředků, zlepšují výkon, zvyšují zabezpečení a minimalizují prostoje systémů, snižují náklady a složitost poskytování podnikových služeb. Zhodnocením stávající technologie umožňuje software VMware nasazování nových aplikací s menším rizikem a nižšími náklady na platformy.

HyperV – nová generace vizualizační technologie, přímo svázaná s operačním systémem a vyžadující speciální hardware (procesor s HW podporou virtualizace). Jedná se tedy o skutečné virtualizace, nikoliv o emulace.

Xen – jedná se o virtualizační nástroj pod Linuxem s možností paravirtualizace (technika virtualizace, kdy se prostředí pro virtualizovaný stroj neemuluje plně, ale předává se abstrakce reálného prostředí). Xen je Open-Source hypervisor, vyvíjený převážně firmou XenSource (nyní Citrix). Nad samotným hardwarem běží tzv. hypervisor, který se stará o přidělování prostředků. Nad hypervisorem běží virtualizované systémy (nazývané domény), jedna z domén bývá privilegovaná (Domain-0, má přímý přístup k fyzickému HW), ostatní představují virtualizované stroje (Domain-U).

KVM – virtualizační řešení původně vyvinuté firmou Qumranet (dnes Red Hat). Poskytuje pouze plnou virtualizaci, takže ke svému běhu potřebuje odpovídající HW. Je integrováno přímo do jádra Linuxu - tomuto byl od začátku podřízen vývoj i na úkor výkonu. Výhodou oproti Xenu je jednoduchost řešení a neexistence samostatného hypervisoru. Jako hypervisor se používá kernel Linuxu.

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Chalupa Motors
VCD
Chládek a Tintěra