prvek

Monitoring sítě


V zájmu každého správce sítě je mít přehled o prostředcích a programech, které jsou používané ve vnitrofiremní síti. V minulosti byli administrátoři nuceni provádět tyto úkony ručně přímo u uživatelů. Tato činnost byla časově velmi náročná a neefektivní. V současnosti existují programy, které po odborné implementaci samy reportují správci potřebná data, aniž by administrátor odešel od svého počítače. Minimalizují se tak rizika spojená s používáním nelegálního software a manažeři dostávají do rukou silný nástroj na monitorování prostředků.


prvek

Řešení auditu a monitoringu prostředků IT

Poskytujeme řešení monitoringu firemních prostředků IT s využitím programu OCS Inventory, na který je navázán produkt GLPI. Jedná se o produkty, které spadají pod GNU licenci a tudíž jsou šířeny bezplatně a náklady jsou spojené pouze s jeho nasazením a s případným zaškolením obsluhy, údržbou či správou celého systému.

OCS Inventory - nástroj pro audit a monitoring prostředků IT

Program OCS Inventory zjišťuje v síti následující:

 • údaje o HW počítače (BIOS, CPU, paměť, připojená zařízení jako jsou tiskárny apod.)
 • údaje o SW v počítači nainstalovaný (operační systém a ostatní software; jeho stav, aktuálnost, verze atd.)
 • údaje o dalších zařízení připojeních do sítě (aktivní prvky, síťové tiskárny atd.)

GLPI

Nadstavba OCS Inventory umožňuje:

 • automatické propojení s OCS inventory
 • plná podpora češtiny
 • ruční doplnění a vkládání dalších potřebných údajů
 • sledovaní licencí
 • sledovaní historie používaného software
 • možnost využití interního helpdesku
 • přístup na základě uživatelských práv
 • sledování spotřebího materiálu atd.

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Chalupa Motors
VCD
Chládek a Tintěra