prvek

Datová centra (Fibre Channel, iSCSI)


V dnešní době, kdy se zvyšuje hlad po dostupnosti a rychlosti přístupu k informacím, se stále více uplatňují systémy propojených datových úložišť a serverů. Jedním z možných řešení je cluster.


prvek

Obecný popis clusteru

Jedná se o propojení volně vázaných počítačů, které společně komunikují a vůči okolí se mohou tvářit jako jediný systém. Jednotlivé počítače jsou obvykle propojeny počítačovou sítí a pomocí clusterování lze dosáhnout vyšší výpočetní rychlosti nebo spolehlivosti s větší efektivitou, než které by bylo dosaženo pomocí jedné speciálně řešené výpočetní stanice.

Clustery se využívají při paralelním zpracovávání úloh nebo jsou vhodné pro zajištění vysoké dostupnosti jednotlivých služeb (např. přístup do databáze, e-mailový server, webový server atp.). Pro vytvoření clusteru jsou dnes většinou používány víceprocesorové stanice propojené datovou sítí. Jednotlivé služby, které mají být zpracovány pomocí clusterování, musí být na provoz v clusteru přizpůsobeny.

Nejdůležitější součástí clusteru je kvalitní společné uložiště dat, od kterého se odvíjí kvalita celého clusteru. Data uložená na centrálním úložišti jsou společná pro všechny servery.


prvek

Typy clusterů

Existuje několik typů clusterů. Jednotlivé funkce a vlastnosti clusterů se prolínají, aby bylo dosaženo optimálních parametrů:

  • cluster s vysokou dostupností (High-availability, HA) – pomocí několika počítačů je zajištěno nepřetržité vykonávání určité služby i v případě výpadku jednoho nebo více serverů z důvodů hardwarové závady či plánované údržby.
  • výpočetní cluster (High-performance computing, HPC) – cluster slouží ke zvýšení výpočetní rychlosti více počítačů, které spolupracují na společném výpočtu.
  • cluster s rozložením zátěže (Load balancing, LB) – snížení míry zátěže je dosaženo tím, že jednotlivá služba je poskytována několika počítači zároveň. Tyto počítače mají stejný obsah a služba tak je poskytována paralelně.
  • úložný cluster (Storage cluster, SC) – tento typ clusterování zprostředkovává přístup k diskové kapacitě, která je rozložena mezi jednotlivé pracovní stanice.

prvek

Příkladové schéma zapojení clusteru za pomocí technologie Fibre Channel

Cluster 1.

Hlavní výhody zapojení clusteru pomocí Fibre Channel

  • vysoká přenosová rychlost
  • neovlivní chod stávající sítě
  • přenos dat na velkou vzdálenost

prvek

Příkladové schéma zapojení clusteru za pomocí technologie iSCSI

Cluster 2.

Hlavní výhody zapojení clusteru pomocí iSCSI

  • využití stávající strukturované sítě bez nutnosti budovat novou infrastrukturu
  • softwarové prostředky zůstávají stejné

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Chalupa Motors
VCD
Chládek a Tintěra