prvek

Rozdělení a verze programuprvek

Rozdělení podle zobrazovaných nabídek

Program se dělí podle možnosti zadat a zobrazit nabídky z a do jednotlivých států.

  • GLOBÁL - vnitrostátní i mezinárodní doprava: umožňuje zadávat a prohlížet nabídky vnitrostátní i mezinárodní
  • EURO – mezinárodní doprava bez vnitrostátní dopravy: umožňuje zadávat a prohlížet mezinárodní nabídky s vyloučením možnosti zadávat a prohlížet nabídky vnitrostátní dopravy
  • VNITRO CZ – vnitrostátní doprava Česka: umožňuje zadávat a prohlížet nabídky začínající a končící v České republice
  • VNITRO SK – vnitrostátní doprava Slovenska: umožňuje zadávat a prohlížet nabídky začínající a končící ve Slovenské republice
  • ČESKOSLOVENSKO – vnitrostátní doprava Česko + Slovensko: slučuje verze Vnitro CZ a Vnitro SK

prvek

Rozdělení podle počtu uživatelů

Single verze

  • Single verze programu je určena pro provoz pouze na jednom počítači.

Síťová verze

  • Tato verze je určena pro provoz na více počítačích zároveň. Síťová verze se instaluje pouze na jeden počítač (např. server) a ostatní uživatelé program spouští přes počítačovou síť z hlavního počítače. Síťová verze je omezena počtem uživatelů současně pracujících v programu (počet závislí na počtu zakoupených licencí). To znamená, že u síťové verze pro 3 uživatele mohou s programem pracovat 3 uživatelé v jednom čase.

Přenositelná verze

  • Pokud potřebujete provozovat program v kanceláři a také doma a program využíváte pouze vy, lze k tomu využít síťovou verzi pro 1 uživatele. Tuto verzi lze nainstalovat na přenosné médium (např. Flash disk, externí harddisk,…) a spouštět ji přímo z tohoto média. Pokud jste v práci, zasunete flash disk do počítače a program spustíte přímo s něj. Při odchodu z práce odpojíte flash disk a doma ho opět zapojíte a opět spustíte přímo z flash disku. Potom můžete pokračovat v práci s programem, tam kde jste dříve skončili. Všechna data, která v programu přenášíte či zadáváte, se zapisují přímo na tento flash disk.
  • Nutno však upozornit, že program se nainstaluje pouze jednou a přímo na přenosné médium. Na samotných počítačích nic nainstalované není a po odpojení přenosného média od počítače, zde nelze program spustit.

prvek

Program s modulem kilometrovník (s přejezdy a dokládkami)

Program lze zakoupit i s modulem Kilometrovník. S modulem Kilometrovník můžete počítat vzdálenost pro vybranou nabídku přímo bez nutnosti zadávat ji do jiného programu. Modul Kilometrovník je též nutný pro výpočet přejezdů (nabídky ze zadaného okolí) a dokládek. Více informací o kilometrovníku, přejezdech a dokládkách naleznete v sekcích Kilometrovník, Přejezdy, Dokládky.

Verze Privát

Verze Privát umožňuje nabídnout své nabídky nejdříve svým pobočkám a pak teprve ostatním uživatelům RAALTRANS. Více ZDE

CENTRUM PODPORY

Teamviewer CS
Teamviewer EN
Teamviewer DE
Teamviewer PL