prvek

Přejezdy – nabídky ze zadaného okolí


Tato funkce programu vám umožní nabídky přeprav nebo volných vozů seřadit podle přejezdových kilometrů. Máte pak možnost si pomocí filtru zobrazit nabídky z okolí např. 100km. Funkce vám tak ušetří pracné hledání optimálního nákladu pro váš volný kamion podle názvů nebo poštovních kódů místa nakládky a vykládky.


prvek

Základní použití přejezdů

Na vstupu pro hledání nabídek ze zadaného okolí zadáte místo Odkud a Kam hledáte nabídku (tedy například kde stojí váš nevytížený vůz a kam jej chcete přemístit) a program po výpočtu zobrazí nabídky seřazené podle přejezdových kilometrů.

Přejezdový kilometr je vzdálenost, kterou musíte jet s prázdným vozem k místu nakládky a z místa vykládky do vámi zadaného cíle (např. sídlo vaší firmy).


Přejezdy prvek

Příklad přejezdu: z Paříže do Prahy

Příklad: Hledám nabídku z Paříže do Prahy. V tabulce budou nejdříve zobrazeny nabídky přímo z Paříže (department 75) do Prahy. Další nabídky budou zobrazeny, které se nejvíce blíží vámi zadané trase. Program vám nabídne například přejet do Aulnay, department 93 (asi 16 km od Paříže), odkud je nabídka do Prahy. Přejezd je 16 km.

Vyhledání nabídek ze zadaného okolí - Přejezdy - lze počítat jen u verze programu s kilometrovníkem !

CENTRUM PODPORY

Teamviewer CS
Teamviewer EN
Teamviewer DE
Teamviewer PL