prvek

Sestavy pro tisk a export


V programu docházka lze prohlížet, tisknout nebo exportovat různé sestavy do Excelu.

Program Docházka má nyní tyto sestavy, ale další se dají vytvořit na přání zákazníka:

 1. Evidence stravenek
 2. Žádanky o dovolenou
 3. Cestovní příkazy
 4. Evidence pracovní doby jednoho pracovníka
 5. Přítomnost na pracovišti
 6. Rezervace za období - podle účelu
 7. Rezervace za období podle prostředku
 8. Rezervace za období podle prostředku a účelu
 9. Evidence pracovní doby – souhrnná
 10. Přehled jízd osob
 11. Přehled jízd vozidel
 12. Kontrola jízd
 13. Pracovní výkaz
 14. Rekapitulace pracovních výkazů
 15. Plán směn

prvek

1) Evidence stravenek

Systém evidence stravenek vychází z následujících předpokladů

 1. Jedná se o stravenky nevázané konkrétním datem (libovolnou stravenku lze využít v libovolný den)
 2. V případě přečerpaného nároku na stravenky v měsíci je pracovník nevrací – o rozdíl je mu snižován nárok na další měsíc
 3. Pracovník nemá nárok na stravenku za pracovní den, má-li rezervaci: dovolená, nemoc, služební cesta.

Sestava nabízí stav ve zvoleném měsíci (aktuální stav v běžném měsíci) a vypadá takto:

Evidence stravenek


prvek

2) Žádanky o dovolenou

Pro rezervace s významem "dovolená" systém umožňuje kdykoli (počínaje okamžikem vytvoření rezervace) vytisknout žádanku o dovolenou.

Žádanky o dovolenou


prvek

3) Cestovní příkazy

Program umožňuje pro rezervace, vytisknout cestovní příkaz. Cestovní příkaz lze pořídit pouze u rezervací, které mohou sloužit jako podklad pro cestovní příkaz. Trvání služební cesty musí být alespoň v jednom kalendářním dni delší než 5 hodin. Není rozhodující, zda jde o pracovní den či nikoli. Cíl cesty musí být vyplněn a musí být jiný, než je místo firmy.

Cestovní příkazy


prvek

4) Evidence pracovní doby jednoho pracovníka

Přehled docházky za zvolené období. Je zde vidět kompletní docházka zaměstnance (skutečná odpracovaná doba, dovolená, lékař, práce mimo pracovní dobu, ve svátky, přesčasy,…).

Evidence pracovní doby jednoho pracovníka

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Fackelmann
Staubli
Mapo-Mont