prvek

Přehled Vašich výhod s řešením našeho docházkového systému


prvek

Docházkové a přístupové terminály

Docházkové terminály

Docházkový Terminál slouží k přesné evidenci docházky zaměstnanců. V kombinaci s programem Docházka Comarr funguje podobně jako elektronické píchačky. Na temimálu lze zadávat příchody a odchody ze zaměstnání, tak i Vámi zvolené účely jako například lékař, soukromě mimo, služební cesta, …...,. Princip je takový , že se zaměstnanci jednoduše u terminálu identifikují otiskem prstu, čipem, kartou nebo heslem a vyberou si účel, jaký potřebují.

Přístupové terminály

Přístupové terminály jsou používány místo klíčů a to všude tam, kde je potřeba zabezpečit vstup pouze pro povolené osoby. V kombinací se systémem docházka Comarr, lze nastavit různé časové zóny pro přístup do objektů pro zvolené osoby ,nebo skupiny osob. K identifikaci osoby lze použít čip, kartu, otisk prstu, nebo heslo.

.. více informací
prvek

Moduly a funkce docházkového systému - Práva ke skupinám a uživatelům

V Programu lze nastavit jednotlivým uživatelům
i skupinám různá přístupová práva.

Moduly a funkce - Práva ke skupinám a uživatelům
 1. Prohlížení rezervací
 2. Úprava rezervací
 3. Úprava příchodů a odchodů
 4. Měsíční uzávěrka
 5. Zrušení měsíční uzávěrky
 6. Plánování Kalendáře
 7. Prohlížení přístupů
 8. Úprava přístupů
.. více informací
prvek

Docházkový systém - Export do mezd

Z docházkového systému lze exportovat data do mezd. Výstupní soubor může být ve formátu XLS (MS Excel) nebo CSV (textový soubor s daty oddělenými středníkem a názvem údajů v 1. řádku). Exportují se dvě skupiny údajů. První skupina je pevná, exportuje se vždy. Údaje druhé skupiny si určuje uživatel uvedením mzdového kódu u účelu v číselníku účelů. U těchto údajů si může zvolit, zda chce údaje exportovat v hodinách nebo ve dnech. Pokud zvolí export ve dnech, probíhá převod hodin na dny podle pravidel popsaných níže. Údaje v hodinách i ve dnech jsou uváděné na dvě desetinná místa.

.. více informací
prvek

Moduly a funkce

Modul Rezervace je grafický nástroj, poskytující výborný přehled o činnosti prostředků. Je zde detailně zobrazen přehled rezervací volitelných účelů, příchodů a odchodů zaměstnanců. Je zde vidět přesný čas záznamu na terminálu a s ním i foto pro ověření pravosti uživatele, který tento záznam provedl. Při zadání účelu z programu jsou v rezervaci vidět informace: kdo provedl, cíl, účel, čas kdy byla zadána, délka rezervace.

.. více informací
prvek

Technické požadavky programu

 • operační systém Windows XP, Widows Vista, Windows 7, Windows 8
 • požadavky na hardware u počítačů, ze kterých bude program spouštěn, jsou stejné, jako má operační systém.
 • instalovaný a nastavený protokol TCP/IP ve Windows
 • SQL server FireBird 2.1
 • doporučujeme mít nainstalovaný Internet Explorer min. verze 5 (protože při jeho instalaci jsou aktualizovány i některé systémové knihovny)
 • rozlišení min.1024 x 768, min. 256 barev.
.. více informací
prvek

Sestavy pro tisk a export

V programu docházka lze prohlížet, tisknout, nebo exportovat různé sestavy do Excelu.

Program Docházka má nyní tyto sestavy, ale další se dají vytvořit na přání zákazníka:

 1. Evidence stravenek
 2. Žádanky o dovolenou
 3. Cestovní příkazy
 4. Evidence pracovní doby jednoho pracovníka
 5. Přítomnost na pracovišti
 6. Rezervace za období - podle účelu
 7. Rezervace za období podle prostředku
 8. Rezervace za období podle prostředku a účelu
 9. Evidence pracovní doby – souhrnná
 10. Přehled jízd osob
 11. Přehled jízd vozidel
 12. Kontrola jízd
 13. Pracovní výkaz
 14. Rekapitulace pracovních výkazů
 15. Plán směn
.. více informací
prvek

Docházkový systém - Přístupový systém

 • Přístupy a zóny
 • Online přehled příchodů, odchodů a jiných záznamů
 • Přehled průchodů jednotlivými terminály
.. více informací

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Fackelmann
Staubli
Mapo-Mont