prvek

Práva ke skupinám uživatelů


V Programu lze nastavit jednotlivým uživatelům i skupinám různá přístupová práva.

Práva uživatelů
  1. Prohlížení rezervací
  2. Úprava rezervací
  3. Úprava příchodů a odchodů
  4. Měsíční uzávěrka
  5. Zrušení měsíční uzávěrky
  6. Plánování Kalendáře
  7. Prohlížení přístupů
  8. Úprava přístupů

1. Prohlížení rezervací

Uživatel s tímto oprávněním vidí rezervace ostatních prostředků, pro které má toto oprávnění.

2. Úprava rezervací

Uživatel může vytvářet nebo upravovat rezervace prostředků, pro které má toto oprávnění. Po provedení rezervace je odeslán email s informací o vytvoření/změně rezervace prostředkům, kterých se to týká. Rezervace lze provádět hromadně pro více prostředků.

3. Úprava příchodů a odchodů

Uživatel s tímto právem může ručně zadávat nebo upravovat příchody a odchody, pro které má toto oprávnění. Každý tento zápis je zaznamenán jako ruční zápis s informací, kdo tento zápis provedl.

4. Měsíční uzávěrka

Uživatel s tímto právem provádí měsíční uzávěrky osobám, pro které má toto oprávnění.

5. Zrušení měsíční uzávěrka

Oprávněný uživatel může zrušit měsíční uzávěrku skupin nebo prostředků / otevřít skupinu či prostředek/, ke kterým má toto právo přiděleno. Slouží k případné nutné úpravě chybných dat, zjištěných po uzávěrce.

6. Plánování Kalendáře směn

Uživatel může vytvářet a upravovat kalendář směn osobám, ke kterým má toto právo přiděleno.

7. Prohlížení přístupů

Uživatel může prohlížet, které osoby mají přístup do zvolené zóny.

8. Úprava přístupů

Uživatel může povolovat/měnit přístupy osobám, pro které má oprávnění.

NAŠE REALIZACE

Maro
Tvar Pardubice
SMP
Fackelmann
Staubli
Mapo-Mont