prvek

Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy


S laskavým svolením MUDr. Chocholouše si dovolujeme představit Vám nově vyvinutý dispečerský systém pro zdravotní dopravu, který vznikl ve spolupráci s firmou Ambulance Meditrans s.r.o. Praha.


prvek

Co Vám takové řešení nabízí

Přesná evidence záznamů o převozech pacientů, jejich přidělování vozidlům a realizacích včetně časových záznamů jednotlivých fází převozu, automatické promítání informací zadaných jinými dispečery a řidiči vozidel do zobrazených dat, barevné odlišování převozů podle jejich stavů, automatické upozorňování na překročení obvyklé doby reakce.

Archivace dat o uskutečněných převozech, průběžný tisk dat o probíhajících převozech pro případ kritické situace (déledobý výpadek sítě na dispečinku apod.).

Možnost přímého vstupu požadavků na převozy od smluvních partnerů přes webové rozhraní.

Možnost zadávání periodických požadavků na převozy.

Odesílání informací o zaevidovaných převozech na pokyn dispečera do mobilního telefonu řidiče zvoleného vozidla (speciální mobilní aplikace pro Android).

Komunikace dispečinku s užitím mobilní aplikace oproti hlasové komunikaci nevyrušuje řidiče v situacích vyžadujících jeho soustředění (řízení, nakládání, vykládání a doprovod pacienta), vyžaduje méně jeho i dispečerova času a minimalizuje riziko nedorozumění (přeslechnutí, zapomenutí…). Všechna důležitá data (adresy, jména, druhy převozu…) může řidič kdykoliv i opakovaně vidět na displeji telefonu, na příchod nových informací je upozorněn zvukovým signálem, hlášení dispečinku realizuje prostým stiskem tlačítka.

Systém je nainstalován na vlastním serveru uživatele, což zajišťuje vysokou odolnost (není závislý na vzdáleném serveru a komunikační trase k němu jako při hostování), maximální možnou rychlost odezvy (počítače dispečerů jsou spojeny se serverem rychlou lokální sítí) a v neposlední řadě ochranu dat před přístupem nepovolaných osob (jde o osobní data pacientů a obchodní data uživatele) - data jsou výhradně v serveru uživatele.


prvek

Ukázky obrazovek programu

Více informací lze získat na kvasil@comarr.cz, nebo na tel. čísle +420 466 889 224

Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.01 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.02 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.03 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.04
prvek

Ukázky mobilních obrazovek programu

Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.05 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.06 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.07 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.08 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.09 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.10 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.11 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.12

REFERENCE

Služby města Pardubic
TVAR Pardubice
VAK
ZVU a.s.
Enteria
Maro

NAŠI PARTNEŘI

Eset
Fujitsu
Microsoft
Symantec
Veeam
VMware