Zabezpečení EPS

Elektronický požární signalizace slouží k včasnému zjištění vznikajícího požáru s následnou aktivací závazných zařízení, které spustí systém protipožárních opatření.

Elektronická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru. Instalací EPS systému zamezíte rozšíření požáru, které může zvýšit materiální škody a v těch horších případech ohrozit i lidské životy.

Zajistíme pro Vás:

  • Zpracujeme projektovou dokumentaci
  • Koordinaci se zpracovatelem požárně – bezpečnostního řešení stavby
  • Schválení projektové dokumentace Hasičským záchranným sborem v místě příslušejícímu místu realizace
  • Dodávku všech potřebných zařízení a materiálu
  • Montáž, instalaci, podporu a servis
  • Programování a uvedení do provozu
  • Pravidelné revize a kontroly
Novinky
Vzdálená správa IT

Nedaří se Vám vyřešit nějaký problém na Vašem PC? Jednoduše a rychle Vám můžeme pomoci díky vzdálené správě.

Nainstalovat vzdálenou správu ..

Zákaznický helpdesk

Zde se můžete přihlásit do klientské sekce našeho helpdeskového systému. Určeno pro smluvní zákazníky.

Přejít na zákaznický HELPDESK