KILOMETROVNÍK KilomCA

Program KilomCa - kilometrovník s možností orientačního výpočtu dálničního mýta vám spolehlivě navrhne trasu mezi libovolným počtem míst. K navrhnuté trase spočte kilometrovou vzdálenost, časovou náročnost a náklady.

Kilometrovník obsahuje celou Evropu a orientačně i většinu Asie a severní Afriky. Kilometrovník umožňuje optimalizovat vícebodové a okružní trasy.

V kilometrovníku máte možnost si zadat neomezený počet aut s různými parametry:

Kilometrovník KilomCA
 • rychlost na určitém typu silnice
 • časové a fixní náklady
 • cena a spotřeba pohonných hmot
 • sazba mýtného na 1 km dálnice (Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, Švýcarsko)

Trasu máte možnost počítat:

 • nejrychlejší
 • nejkratší
 • nejlevnější

a podle pořadí průjezdu:

 • podle zadání
 • optimální

Program kilometrovník KilomCA s možností orientačního výpočtu mýta se hradí formou pronájmu. Cena pronájmu kilometrovníku je odlišná od sjednané doby pronájmu.


Cena programu podle délky pronájmu (ceny bez DPH):

Délka pronájmu
za kalendářní

  Single

  Net1

  Net2

  Net3

  Net5

  Net7

  Net10

  Net15

  Net20
                   
čtvrtletí   600,-Kč   800,-Kč 1000,-Kč 1200,-Kč 1800,-Kč 2400,-Kč 3000,-Kč   4200,-Kč   4800,-Kč
pololetí 1000,-Kč 1300,-Kč 1600,-Kč 2000,-Kč 3000,-Kč 4000,-Kč 5000,-Kč   7000,-Kč   8000,-Kč
rok 1800,-Kč 2400,-Kč 3000,-Kč 3600,-Kč 5400,-Kč 7200,-Kč 9000,-Kč 12600,-Kč 14400,-KčCeny programu v EUR

Délka pronájmu
za kalendářní

  Single

  Net1

  Net2

  Net3

  Net5

  Net7

  Net10

  Net15

  Net20
                   
čtvrtletí 25 EUR 35 EUR   40 EUR   50 EUR   75 EUR 100 EUR 125 EUR 175 EUR 200 EUR
pololetí 40 EUR 50 EUR   65 EUR   80 EUR 120 EUR 160 EUR 200 EUR 280 EUR 320 EUR
rok 70 EUR 95 EUR 120 EUR 140 EUR 210 EUR 280 EUR 350 EUR 490 EUR 560 EUR


Síťová verze je určena pro provoz na více počítačích zároveň. Síťová verze se instaluje pouze na jeden počítač (např. server) a ostatní počítače program spouští přes počítačovou síť z hlavního. Síťová verze je omezena počtem uživatelů současně pracujících v programu (počet závislí na počtu zakoupených licencí). To znamená, že u síťové verze pro 3 uživatele mohou s programem pracovat 3 uživatelé v jednom čase. Po ukončení práce jednoho ze tří uživatelů si může program spustit jiný uživatel z jiného počítače.

Pokud potřebujete provozovat program v kanceláři a také doma a program využíváte pouze vy, lze k tomu využít síťovou verzi pro 1 uživatele. Tato verze lze nainstolovat na přenosné médium (např. Flash disk, externí hardisk,..) a program spouštět přímo z tohoto média. Nutno však upozornit, že program se nainstaluje pouze jednou a přímo na přenosné médium. Na samotných počítačích nic není naistalované a po odpojení přenosného média od počítače nelze program zde spustit. Program je možno spustit pouze na počítači, na kterému je připojeno toto přenosné zařízení.


Smlouva uzavřená před začátkem kalendářního čtvrtletí se řeší platbou poměrné části. Na přelomu kalendářních období lze sjednat jinou předplatnou dobu.


Ceny platné od 1.10.2012


Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA Kilometrovník KilomCA

Verze 8.520 - v distribuci od února 2016

 • Aktualizovány úseky v ČR a SR, přečíslování silnic R na D
 • Aktualizovány mýtné úseky v Německu (přidáno přes 1300 km nových mýtných úseků)

Verze 8.410 - v distribuci od února 2015

 • Drobné opravy kilometrovníkových dat, úprava hranic a oprava některých MPZ

Verze 8.243 - v distribuci od dubna 2014

 • Změna výpočtu mýta na Slovensku - zohlednění změn k 1.1.2014

Verze 8.220 - v distribuci od září 2013

 • Opraveny a doplněny úseky silnic v Česku

Verze 8.210 - v distribuci od srpna 2013

 • Orientační výpočet mýta v Maďarsku

Verze 8.101 - v distribuci od ledna 2013

 • Přidán nový mýtný úsek R48 Rychaltice - Frýdek-Místek
 • Aktualizována silnice I/48
 • Přidán západní obchvat Příbora I/58
 • Upraven průběh II/473 západně od Frýdku-Místku (podjezd I/48)

Verze 8.100 - v distribuci od ledna 2013

 • Německo - přidány nové mýtné úseky (přes 1100km)
 • Švýcarsko - všechny silnice jsou nyní pod mýtem

Verze 8.001 - v distribuci od září 2012

 • přidána PSČ Ruska, Ukrajiny a Moldávie
 • přidána dálnice Nitra - Banká Bystrica

Verze 7.827 - v distribuci od března 2012

 • Možnost zvolit, jak se zvýrazní vypočtená trasa. Zda jako dosud zvětšením tloušťky čáry nebo vytečkováním, případně kombinaci obojího.
 • aktualizována silniční síť Moldávie
 • přidána Vysočanská radiála v Praze (náhrada průjezdu sídlištěm Černý Most ve směru na Teplice)

Verze 7.823 - v distribuci od prosince 2011

 • Tažením myší možno posouvat mapu (namísto definování výřezu pro přiblížení jako dosud) a kolečkem myši lze přibližovat/oddalovat mapu (namísto posunu mapy). Možnost definovat chování v nastavení programu.

Verze 7.821 - v distribuci od srpna 2011

 • Polské mýto - přidán orientační výpočet mýtného v Polsku (pouze u verze s kilometrovníkem)

Verze 7.810 - v distribuci od dubna 2011

 • Možnost úpravy vypočtené trasy pomocí myši
  • vkládání průjezdních míst nebo změna počátečního, koncového i průjezdního bodu tažením myši na bod, kam chci vložit průjezdní bod, či přesunou stávající
 • Možnost zadat uživatelem dopravní omezení libovolnému úseku
  • v seznamu vlastních přeprav, vlastních aut další dopravní omezení (hmotnost, výška, šířka, délka, sklon vozovky, nebezpečný náklad, nebezpečí znečištění vody)
  • možnost úseku přiřadit tyto omezení: to samé jako vlastní přepravy a auta plus max. povolená rychlost a zákaz vjezdu všech vozidel (absolutní zákaz)

Verze 7.800 - v distribuci od února 2011

 • Zavedení omezení průjezdnosti úseků v ČR (hmotnost, výška, sklon vozovky). Omezení pevně zadáno, uživatel omezení nemůže měnit. Úsek s omezením je označen uprostřed červeným přeškrtnutým kolečkem.
 • aktualizovány mýtné úseky v České republice.
 • možnost zobrazit údaje úseku (délka, omezení) a uzlu (PSČ, název) najetím kurzoru myši na požadovaný úsek nebo uzel
 • možnost vrácení změn zobrazení přes Ctrl+Z a Ctrl+Y

Verze 7.730 - v distribuci od listopadu 2010

 • aktualizována mapa České republiky.

Verze 7.720 - v distribuci od srpna 2010

 • Aktualizována mapa Maďarska.
 • Informace o vypočteném mýtu rozdělena po jednotlivých státech.

Verze 7.712 - v distribuci od dubna 2010

 • Slovenské mýto umožněno zadávat na 3 desetinná místa.
 • Změna slovenských mýtných úseků.

Verze 7.700 - v distribuci od ledna 2010

 • Slovenské mýto - přidán orientační výpočet mýtného ve Slovenské republice.
 • aktualizována a výrazně zahuštěna mapa Polska.
 • aktualizovány mýtné úseky v České republice.
 • Ukládání oblíbených tras v kilometrovníku
  - možnost uložit si počítané trasy.

Verze 7.600 - v distribuci od února 2009

 • aktualizovány a výrazně zahuštěny mapy Německa a Rakouska
 • aktualizovány mýtné úseky v ČR

Verze 7.500 - v distribuci od ledna 2008

 • Doplněno mýto na silnicích 1. třídy v ČR (dle vyhlášky MDČR platné od 1.1.2008).
 • Nastaveno omezení průjezdu některými úseky v závislosti na celkové hmotnosti vozidla
  (pouze na hraničních přechodech ČR a SR)

Verze 6.1 - v distribuci od ledna 2007

 • Orientační výpočet mýtného v České republice

Verze 6.0 - v distribuci od srpna 2005

 • Orientační výpočet mýtného (pouze u verze s kilometrovníkem) možnost orientačního výpočtu mýtného v Německu, Rakousku a Švýcarsku. U vámi zadaných informací o autě (rychlostech na různých typech silnic, spotřebě, náklady na řidiče apod.) můžete zadat cenu mýtného na 1km dálnice. Program potom bude počítat mýtné a v itineráři vypočtené trasy si můžete prohlédnout konkrétní náklady na mýtné v samostatném sloupci.
 • aktualizovaná a značně zahuštěná silniční síť Slovenské republiky
 • aktualizovaná dálniční síť Evropy