Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy

S laskavým svolením MUDr. Chocholouše si dovolujeme představit Vám nově vyvinutý dispečerský systém pro zdravotní dopravu, který vznikl ve spolupráci s firmou Ambulance Meditrans s.r.o. Praha.

Jistě Vás bude zajímat, jaké výhody Vám při poskytování služeb zdravotní dopravy může nově vyvinutý systém nabídnout. Z nejdůležitějších vlastností jmenujme především:

  • Přesná evidence záznamů o převozech pacientů, jejich přidělování vozidlům a realizacích včetně časových záznamů jednotlivých fází převozu, automatické promítání informací zadaných jinými dispečery a řidiči vozidel do zobrazených dat, barevné odlišování převozů podle jejich stavů, automatické upozorňování na překročení obvyklé doby reakce.
  • Archivace dat o uskutečněných převozech, průběžný tisk dat o probíhajících převozech pro případ kritické situace (déledobý výpadek sítě na dispečinku apod.).
  • Možnost přímého vstupu požadavků na převozy od smluvních partnerů přes webové rozhraní.
  • Možnost zadávání periodických požadavků na převozy.
  • Odesílání informací o zaevidovaných převozech na pokyn dispečera do mobilního telefonu řidiče zvoleného vozidla (speciální mobilní aplikace pro Android).
  • Komunikace dispečinku s užitím mobilní aplikace oproti hlasové komunikaci nevyrušuje řidiče v situacích vyžadujících jeho soustředění (řízení, nakládání, vykládání a doprovod pacienta), vyžaduje méně jeho i dispečerova času a minimalizuje riziko nedorozumění (přeslechnutí, zapomenutí…). Všechna důležitá data (adresy, jména, druhy převozu…) může řidič kdykoliv i opakovaně vidět na displeji telefonu, na příchod nových informací je upozorněn zvukovým signálem, hlášení dispečinku realizuje prostým stiskem tlačítka.
  • Systém je nainstalován na vlastním serveru uživatele, což zajišťuje vysokou odolnost (není závislý na vzdáleném serveru a komunikační trase k němu jako při hostování), maximální možnou rychlost odezvy (počítače dispečerů jsou spojeny se serverem rychlou lokální sítí) a v neposlední řadě ochranu dat před přístupem nepovolaných osob (jde o osobní data pacientů a obchodní data uživatele) - data jsou výhradně v serveru uživatele.

Další informace lze získat na emailu kvasil(zavináč)comarr.cz nebo na telefonu +420-466 889 224


Ukázky obrazovek z programu ambulance - dispečink

Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.01 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.02 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.03 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.04

Ukázky obrazovek z mobilního klienta programu ambulance - dispečink

Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.05 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.06 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.07 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.08 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.09 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.10 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.11 Ambulance - Dispečink zdravotní dopravy obr.12