Docházka, docházkový systém

Docházka, docházkový systém Comarr je elektronický systém sloužící k evidenci docházky, rezervace prostředků a řízení přístupu do objektů, oddělení či místností.


Docházkové terminály

Úkolem docházkových terminálů je přesná evidence docházky zaměstnanců. V kombinaci s programem Docházka Comarr fungují na principu elektronických píchaček. Na terminálu lze zadávat příchody a odchody ze zaměstnání a další zvolené účely jako například lékař, soukromě mimo, služební cesta apod. Zaměstnanec se jednoduše u terminálu identifikuje otiskem prstu, čipem, kartou nebo heslem a vybere si účel, jaký potřebuje. Přístupové terminály jsou používány místo klíčů v místech, kde je potřeba zabezpečit vstup pouze pro povolené osoby.

Přístupová práva pro skupiny uživatelů

V programu Docházka lze nastavit jednotlivým uživatelům i skupinám různá přístupová práva. Můžeme zvolit prohlížení rezervací, úpravu rezervací, úpravu příchodů a odchodů, měsíční uzávěrku, zrušení měsíční uzávěrky, plánování kalendáře, prohlížení přístupů, úpravu přístupů.

Podklady pro mzdy

Z docházkového systému lze exportovat data do mzdového účetnictví. Výstupní soubor může být ve formátu XLS nebo CSV. Exportují se dvě skupiny údajů, z nichž první je pevná a exportuje se vždy. Do této skupiny patří obsah názvu prostředku (obvykle příjmení a jméno pracovníka), osobní číslo, oficiální fond pracovní doby, skutečný fond pracovní doby (oficiální fond pracovní doby snížený o nemoci, dovolené a překážky v práci), skutečné odpracovaná doba, přesčas, středisko pracovníka, oddělení pracovníka, odpracované hodiny o víkendech, odpracovaná doba o svátcích, odpolední, noční směna. Údaje druhé skupiny si určuje uživatel uvedením mzdového kódu u účelu v číselníku účelů.

Modul Rezervace programu docházkový systém

Modul Rezervace je grafický nástroj docházkového systému, který poskytuje přehled o činnosti prostředků. Je zde detailně zobrazen přehled rezervací volitelných účelů, příchodů a odchodů zaměstnanců. Zároveň je zde vidět přesný čas záznamu na terminálu spolu s fotografií pro ověření pravosti uživatele, který provedl tento záznam. Při zadání účelu z programu jsou v rezervaci viditelné informace: kdo provedl, cíl, účel, čas zadání, délka rezervace. Účely, které chce zaměstnavatel využívat, si může nastavit podle svých požadavků, např.: lékař, zákazník, dovolená, náhradní volno, nemoc, soukromě mimo, oběd, přestávka na kouření atd.


Vedle aktuálních informací se zobrazují i plánované, což umožňuje program používat také jako plánovací kalendář. Dále je zde možnost využití hromadné rezervaci prostředků - osob, aut, místností, nástrojů. Například lze provést rezervaci auta společně s osobou, nebo provést hromadnou rezervaci více prostředků. O rezervaci jsou tyto osoby informovány e-mailem. Hromadné rezervace může provádět pouze osoba s oprávněním k tomuto účelu. U každého prostředku můžeme v rezervacích zobrazit jeho údaje (telefon, osobní číslo, bydliště, email, oddělení, typ směny). Tyto údaje jsou volitelné a nemusí být vyplněny. Zadávají se při vytváření prostředku.

Požadavky pro technické vybavení docházkového systému

Pro správnou a bezproblémovou funkci programu Docházka je třeba dodržet doporučené technické požadavky (operační systém Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8., instalovaný a nastavený protokol TCP/IP ve Windows, SQL server FireBird 2.1, Internet Explorer min. verze 5, rozlišení min. 1024 x 768, min. 256 barev. Programovou funkčnost nevylučujeme ani s nižšími technickými požadavky, tyto jsou však testované a můžeme tedy garantovat správnou funkčnost programu.

Sestavy pro export a tisk v programu Docházka

V programu Docházka lze prohlížet, tisknout, nebo exportovat do Excelu následující sestavy -evidence stravenek, žádanka o dovolenou, cestovní příkaz, evidence pracovní doby pracovníka, přítomnost na pracovišti, rezervace za období – podle účelu, rezervace za období podle prostředku, rezervace za období podle prostředku a účelu, souhrnná evidence pracovní doby, přehled jízd osob, přehled jízd vozidel, kontrola jízd, pracovní výkaz, rekapitulace pracovních výkazů, plán směn. Další sestavy můžeme vytvořit na přání zákazníka.

Přístupový systém programu Docházka

Elektronický přístupový systém se používá místo klasických klíčů v místě, kde je potřeba identifikačním systémem zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo budovy. K rozpoznání zaměstnance dojde po přiložení čipu, zadání hesla nebo sejmutí otisku prstu přístupovým terminálem, který je umístěn u vybraných dveří. Přístupový systém Docházka ComArr vám umožní jednoduše nastavit přístupy jednotlivých zaměstnanců. Povolení či zakázání přístupu zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců do určitých místností, v určité dny či hodiny je možné snadno nastavit.

REFERENCE

Služby města Pardubic
TVAR Pardubice
VAK
ZVU a.s.
Enteria
Maro

PARTNEŘI

Eset
Fujitsu
Microsoft
Symantec
Veeam
VMware